Coronavirus COVID-19

Patienter skal IKKE møde op i Lægehuset ved mistanke om COVID-19.  I stedet kontaktes lægehuset telefonisk på 74662711 og lægen foretager herefter håndtering af situationen. 

 

 

 


Baggrund

COVID-19 er en ny sygdom hos mennesker, der første gang blev påvist i den kinesiske millionby Wuhan i december 2019 på baggrund af en ophobning af tilfælde af svær lungebetændelse. Primo januar 2020 blev det påvist, at sygdomstilfældene skyldtes en virus af coronafamilien, som ikke tidligere var set hos mennesker. 

Klinisk billede

COVID-19 kan vise sig ved alt fra milde symptomer på øvre luftvejsinfektion til svære nedre luftvejsinfektioner.  
 
Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød. Sygdommen kan udvikle sig til acute respiratory distress syndrome (ARDS), sepsis (blodforgiftning) og multiorgansvigt med dødelig udgang. Der er beskrevet øget risiko for alvorlige sygdomsforløb hos ældre mennesker, immunsupprimerede og mennesker med kroniske sygdomme herunder hjerte-kar sygdom.  
 
Der findes ikke vacciner eller lægemidler til specifik behandling af COVID-19, og behandlingen er derfor understøttende. 
 
 
Mistanke om COVID-19 Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra milde symptomer på øvre og nedre luftvejsinfektion til svær nedre luftvejsinfektion. Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed. Ved progredierende forløb kan tilkomme åndenød.   
 
Størsteparten af de personer, der bliver syge med COVID-19 vil få milde symptomer, der forventeligt vil gå over indenfor 4 til 6 dage, og der vil ikke være behov for sygehusbehandling. Der er derfor behov for at prioritere at teste og evt. behandle patienter med moderat til alvorligt forløb af COVID-19. Særligt bør der være opmærksomhed på risikoen for alvorlige forløb af COVID-19 hos ældre patienter, særligt over 80 år og patienter med andre underliggende sygdomme.

 

Der ses variable sygdomsforløb med COVID-19. De tre typiske forløb er:  
 
Mildt forløb, som forekommer hos størstedelen af de smittede: Ovenstående symptomer forsvinde spontant i løbet af 4-6 dage og personen anses derefter for at være klinisk rask, og uden risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19. I dette forløb vil der sjældent være behov behandling fra sundhedsvæsenet.  
 
Moderat alvorligt forløb (hovedsageligt ældre og kronisk syge): På 4.-7. dagen efter de første symptomer fra øvre luftveje, begynder patienten at klage over åndenød. Samtidig forværres hoste, og feberen kan stige.  De nedre luftveje inddrages og der tilkommer lungebetændelse med behov for understøttende behandling i form af ilt- og væskebehandling. Der er behov for indlæggelse på et hospital, men patienten klarer sig igennem infektionen uden behov for indlæggelse på intensivt afsnit.  
 
Alvorligt forløb (hovedsageligt ældre og kronisk syge):  Denne gruppe af patienter ligner de patienter med moderat alvorligt forløb, men adskiller sig fra denne gruppe ved, at patientens lungebetændelse fortsat forværres over de følgende 2-4 dage. For sådanne patienter vil behovet for supplerende iltbehandling øges, og mange vil opleve, at de udtrættes og derfor får behov for indlæggelse på intensivt afsnit til respiratorbehandling. Dette er naturligvis en alvorlig tilstand, men erfaringerne fra Kina viser, at størstedelen klarer sig igennem forløbet og overlever.

 

Opdateret 12.03.20

 


Patienter skal IKKE møde op i Lægehuset ved mistanke om COVID-19.  I stedet kontaktes lægehuset telefonisk på 74662711 og lægen foretager herefter håndtering af situationen. 

Læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.