PERSONALE

Sekretærer

Der er i klinikken ansat sekretærerne Jytte Christiansen og Tina Andresen som udfører sekretærarbejde, telefon- og patientbetjening og i øvrigt alle de praktiske gøremål, der skal til for at holde klinikken fungerende.

 


Sygeplejersker

Praksissygeplejerskerne Lone Meier Christiansen, Anne Dirksen, Anette Damkjær Christensen og Kristina Høst Hansen varetager bl.a. blodprøvetagning, sukkersygekontroller, sårbehandlinger, vaccinationer, stingfjernelse, vortebehandling og forebyggelsessamtaler.

 

Bioanalytiker

Bioanalytiker Caroline Matthiesen varetager bl.a. blodprøvetagning, urinundersøgelser og vaccinationer.

 


Ledige stillinger

 

Sekretær søges

Vi søger ny sekretær i stedet for vores rutinerede sekretær, som nu går på pension efter 31 år i klinikken.

Der er tale om ansættelse på gennemsnitligt 32 timer/uge med tiltrædelse fra 01.08.23.

Klinikken har 4 faste læger, 4 sygeplejersker, 1 bioanalytiker og 2 sekretærer.

Du kommer til at indgå i klinikkens daglige drift, særligt med fokus på arbejde i sekretariatet.

Arbejdet består i vid udstrækning af kontakt til klinikkens patienter i form af telefonpasning, visitering af patienter samt håndtering af medicinbestillinger.

Herudover vil du skulle stå for nogle regnskabsmæssige og bogholderimæssige funktioner, lønkørsel, timeregnskab for ansatte, indberetning til myndigheder med mere.

Desuden skal du varetage almene sekretærmæssige opgaver indenfor EDB, posthåndtering m.m.

Klinikken har talegenkendelse, så der er ikke tale om skrivning efter diktat.

Ansøgningsfrist er 15.05.23, og vi påtænker ansættelsessamtaler i uge 22. Løn- og ansættelsesforhold reguleres efter overenskomst mellem PLA og HK.

Ansøgningen sendes til job@74662711.dk.