UDDANNELSESLÆGER

Unge læger skal efter afsluttet universitetsuddannelse arbejde to gange 6 mdr. på medicinsk afdeling, på kirurgisk afdeling eller i almen praksis. Herefter vælger man speciale.

For at blive praktiserende læge skal man være ansat ialt 3 år i almen praksis.

Vi anser det for vigtigt at næste generation af læger får en god uddannelse og vi deltager derfor gerne heri
 

Læge Kim Agerholm Brogaard

Uddannet fra Københavns Universitet.

Ansat fra 01. marts 2020 og 12 mdr. frem som led i hans speciallægeuddannelse i almen medicin.