PERSONALE

Sekretærer

Der er i klinikken ansat sekretærerne Jytte Christiansen og Tina Andresen som udfører sekretærarbejde, telefon- og patientbetjening og i øvrigt alle de praktiske gøremål, der skal til for at holde klinikken fungerende.

 


Sygeplejersker

Praksissygeplejerskerne Lone Meier Christiansen, Anne Dirksen, Anette Damkjær Christensen og Kristina Høst Hansen varetager bl.a. blodprøvetagning, sukkersygekontroller, sårbehandlinger, vaccinationer, stingfjernelse, vortebehandling og forebyggelsessamtaler.

 

Bioanalytiker

Bioanalytiker Caroline Matthiesen varetager bl.a. blodprøvetagning, urinundersøgelser og vaccinationer.